Bli medlem

Som medlem i ABELO støtter du informasjonsarbeidet for personer med innvandrerbakgrunn

Å bli medlem er enkelt!

Du betaler medlemskontingent på kr 50 (eller mer hvis du ønsker det) til kontonr 3060.25.27561. Vennligst merk innbetaling med navn og e-post adresse slik at vi kan sende deg informasjon om årsmøte etc.

  • Medlemskontingent vil blant annet bli brukt til å dekke utgifter til drift og oppdatering av denne nettsiden – abelo.no
  • Medlemskap gir deg også mulighet til å delta på organisasjonens årsmøte og valg av styre