Prosjektbeskrivelse

Tvangsekteskap

Informasjon om tvangsekteskap

Fra brosjyren Informasjon til ungdom om tvangsekteskap (buf etat):
Ingen skal tvinges til å gifte seg. Dette er nedfelt i menneskerettighetene og i norsk lov. Mange samfunn har tradisjon med arrangerte ekteskap, hvor det å sørge for at barna blir ”godt gift” er et ansvar foreldrene har. Arrangerte ekteskap er lovlig i Norge, hvis det inngås frivillig og er ønsket av begge som skal gifte seg.

 

Rettigheter og lover

FNs erklæring om menneskerettigheter sier at ekteskap bare skal inngås etter fritt og fullt samtykke. Det betyr at de som skal gifte seg må være enige. I norsk lov står det at ekteskap skal inngås av egen fri vilje, og kvinner og menn har samme rett til fritt å velge ektefelle. De som skal gifte seg må være over 18 år. Personer av samme kjønn kan også gifte seg. Å presse eller tvinge noen til å gifte seg er forbudt og straffbart i Norge. Dette gjelder også om ekteskapet blir inngått i utlandet, hvis du er bosatt i Norge. Ekteskap inngått under press eller tvang kan gjøres ugyldig. Når ekteskapet gjøres ugyldig, blir man registrert som ugift etterpå, og ikke som skilt.

 

Psykisk press

Tvangsekteskap handler ikke bare om fysisk tvang og vold, men ofte om psykisk press over tid og ungdommers lojalitet overfor foreldrene. Foreldre kan si at det er din skyld hvis andre i familien blir lei seg eller syke, eller hvis familien mister anseelse og ære. Kanskje foreldrene dine maser mye, så du tenker at det er enklest å gjøre som de sier? Noen truer med at barna vil bli utstøtt av familien hvis de ikke hører på foreldrene. Dette kan gi deg dårlig samvittighet og gjøre deg veldig redd, og er en alvorlig form for psykisk press. Ungdommer kan også oppleve kontroll, press og tvang når det gjelder valg av venner, klær, fritidsaktiviteter og utdanning. Du kan også få hjelp hvis du opplever slike problemer.

 

Du bestemmer selv om du vil gifte deg

At ekteskap skal inngås av egen fri vilje betyr at du selv skal bestemme om du vil gifte deg, med hvem du skal gifte deg og når du skal gifte deg. Når familiens involvering oppleves som press eller tvang, kalles det tvangsekteskap. Ingen religion aksepterer tvangsekteskap.

 

Det er mulig å få hjelp

Hvis du er redd for å bli gift mot din vilje, kan det være en stor risiko å reise ut av Norge. Det kan være vanskelig å hjelpe deg i utlandet. Det er derfor viktig at du søker hjelp før du skal dra.

Her finner du informasjon om hvor du kan få hjelp hvis du er utsatt for press, kontroll, vold eller frykter å bli giftet bort mot din vilje.

 

Helsesøster/rådgiver/sosiallærer

Ved ungdoms- og videregående skoler er det skolehelsetjeneste, sosiallærer og rådgiver som du kan snakke med. De kan også hjelpe deg med å ta kontakt med andre hjelpeinstanser. Du kan også kontakte helsestasjon for ungdom.

 

Barnevernet

Hvis du er under 18 år, kan du ta kontakt med barnevernet. Barnevernet gir hjelp til barn som har det vanskelig hjemme, se www.barnevernet.no. Hver kommune har et barnevernkontor. Helsesøster på skolen kan hjelpe deg å komme i kontakt med barnevernet. Du kan også finne informasjon på kommunens nettside eller ved å ringe din kommune. Du kan også ringe Alarmtelefonen på 116 111. Det er en gratis nødtelefon for barn og ungdom.

 

Krisesenter

Alle kommuner skal ha et krisesentertilbud for kvinner og menn over 18 år. Du kan ta kontakt med din kommune eller nærmeste krisesenter. Krisesentrene har åpent hele døgnet og gir tilbud om samtaler, overnatting, beskyttelse og oppfølging for en periode.
Kontaktinformasjon: http://www.krisesenter.com/sekretariatet/kontaktliste.html

 

Barnevernvakten

Barnevernvakten har åpent når andre kontorer er stengt. Du kan ta kontakt dersom du har problemer som du trenger hjelp til raskt. Ring 116 111 og bli satt over til din kommunes barnevernvakt. Hvis det ikke er barnevernvakt eller denne er stengt, blir telefonen satt over til Alarmtelefonen. For mer informasjon og oversikt over hvor du kan finne nærmeste barnevernvakt se: www.barnevernvakten.no

 

Politiet

Hvis du er redd for din egen sikkerhet eller ønsker å anmelde noen for press, tvang eller vold, kan du henvende deg til politiet. Du kan få hjelp til å få hemmelig adresse, voldsalarm og andre sikkerhetstiltak, også uten å anmelde forholdene. Tlf: 02800. Politiets nødnummer er 112.

 

Advokat

Hvis du er utsatt for press og tvang om ekteskap, har du rett til fri rettshjelp fra en advokat, selv om du ikke ønsker å anmelde forholdet. Du kan få informasjon og hjelp til sikkerhetstiltak. Hvis du ønsker å anmelde forholdet til politiet, kan du få hjelp fra bistandsadvokat, uten at du trenger å betale for det.

 

Familievernet

Ungdom i konflikt med familien sin kan ta kontakt med familievernkontoret. Hvis du ønsker det, kan du få hjelp til å snakke med foreldrene dine, men du kan også komme alene og drøfte problemet ditt. På nettsiden www.bufetat.no kan du finne nærmeste kontor.

 

Bo- og støttetilbud

Det finnes bo- og støttetilbud for unge under og over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold. Tilbudet er for ungdom som er utsatt for trusler eller er i alvorlig konflikt med familien og som trenger et beskyttet botilbud med oppfølging i en periode. Hvis du er under 18 år, kan du ta kontakt med barnevernet. Hvis du er over 18 år, kan du ta kontakt med Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, alle hverdager mellom 09.00 og 16.00, tlf: 47 80 90 50, e-post: kompetanseteamet@imdi.no Er du over 18 år og i en akutt krisesituasjon, kontakt nærmeste krisesenter.

 

Ansatte på asylmottak

Hvis du bor på asylmottak, kan du snakke med ansatte ved mottaket. De kan gi deg råd og hjelpe deg med å ta kontakt med hjelpeinstanser.

 

Skeiv Verden

Skeiv Verden gir råd og støtte til personer med minoritetsbakgrunn som blir forelsket i og tiltrukket av personer med samme kjønn. E-post: info@skeivverden.no, nettside: www.skeivverden.no

 

Hjelp i utlandet

Hvis du befinner deg i utlandet, kan du søke hjelp ved en norsk utenriksstasjon. På www.norway.info kan du finne adresse, telefon og e-postadresse til nærmeste ambassade eller konsulat. Du kan kontakte hvilken som helst ambassade i utlandet via tlf: + 47 23 95 13 00. De setter deg i kontakt med nærmeste ambassade. Hvis du er redd for å bli gift mot din vilje under ferie i utlandet, anbefales det at du ikke reiser. Det kan være vanskelig for norske myndigheter å hjelpe deg. Hvis du likevel reiser, kan du ta noen forholdsregler:
- snakk med en rådgiver, helsesøster eller en annen du stoler på før du drar
- gi noen du stoler på navn, adresse og telefonnummer til hvor du skal
- gi noen du stoler på en kopi av passet ditt og en skriftlig avtale om at de skal si fra til politiet og at du ønsker hjelp hvis du ikke er kommet tilbake til Norge til avtalt tid
- ta med deg noen ekstra penger og en kopi av passet ditt
- ta med deg adresse og telefonnummer til nærmeste ambassade eller konsulat + 47 23 95 13 00

 

Her er andre steder der du kan få hjelp/ informasjon i forhold til tvangsekteskap:

Røde Kors-telefonen

Røde Kors-telefonen er en informasjonstelefon om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse  for hele landet, hvor du kan få råd av noen med kunnskap om temaet og hjelp til å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. Ring tlf: 815 55 201 (man – fre, 09.00 – 17.00), e-post: info.tvangsekteskap@redcross.no

SEIF – Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

SEIF gir informasjon og råd til innvandrere og flyktninger. De kan hjelpe deg å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. SEIF har kontor i flere
norske byer. Tlf: 22 03 48 30, e-post: seif@seif.no, nettside: www.seif.no

Still spørsmål anonymt

På nettsiden www.ung.no/oss kan du anonymt stille spørsmål og få svar om tvangsekteskap.

Brosjyren Informasjon til ungdom om tvangsekteskap  finnes på urdu, tyrkisk,  somali, pashto, farsi, arabisk, engelsk
(trykk på ønsket språk så finner du brosjyren)

 

INFORMASJON TIL FORELDRE

Det finnes også en brosjyre til foreldre som inneholder aktuelle case, informasjon om lover og rettigheter knyttet til ekteskap i Norge og regler for anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet. Brosjyren legger særlig vekt på foreldres ansvar for god kommunikasjon med barna. Man finner også en liste over instanser hvor foreldre kan få råd og veiledning. Denne brosjyren finnes i følgende språkversjoner : urdu, tyrkisk, sorani, somali pashto, farsi, arabisk, engelsk, norsk
Du finner brosjyren ved å trykke på ønsket språk.

Nettsider med informasjon:
www.imdi.no/nn-NO/Tvangsekteskap
www.ung.no/tvangsekteskap
www.udi.no/ord-og-begreper/tvangsekteskap/