Prosjektbeskrivelse

Omskjæring av jenter

Filmen Ung og omskåret

Dette er en film for mennesker som kommer fra områder som er berørt av omskjæring. Filmen tar opp temaet på en skånsom måte. Den er respektfull i omtalen av kulturen og landet jentene kommer fra, men tydelig i forhold til loven og rettighetene som gjelder i landet de er kommet til.
Filmen forklarer det grunnleggende om omskjæring på en måte som gjør at folk uten forkunnskaper kan forstå, for eksempel ved hjelp av animasjoner. Filmens målsetning: Tradisjonen skal ikke føres videre til neste generasjon. Samtidig skal filmen vise at man kan ha muliighet for et godt liv, også seksuelt , selv om man er utsatt for omskjæring. Filmen er delt i to: 1. Fakta om omskjæring og helseskader 2. Refleksjoner om selvbilde, identitet og seksualitet – håp og muligheter selv om man har opplevd å bli omskåret. Filmen fins med lydfiler på somali, engelsk og tigrinya.

Denne filmen ble lansert  i 2012 av RVTS sør i samarbeid med Redd Barn og Valero. Du kan lese mer om filmen ved å klikke HER

 

Åpnende operasjoner

Dersom du har plager, som du tenker skyldes omskjæringen bør du søke hjelp så tidlig som mulig. En åpnende operasjon består i å fjerne sammensyingen av kjønnsleppene. Fordelene med å la seg «åpne», er:

• å slippe smerter og ubehag som følger av omskjæringen
• etter operasjonen går det raskere å tisse, og en får ikke så lett infeksjoner i underlivet
• forbygge forekomst av cystedannelse
• forbygge problemer med å bli gravid
• menstruasjonsblodet kan passere fritt, og forløpe normalt
• mange opplever også økt seksuell nytelse

NB Åpningen berører ikke jomfruhinnen.

Et åpnende inngrep har ingen ting med jomfrudom å gjøre. Du kan fremdeles værejomfru selv om du ikke lenger er sydd sammen i underlivet.

Alle landets helseregioner tilbyr åpnende operasjoner -Du kan lese mer om dette temaet og hvor du kan få help ved å lese borsjyren Omskåret? Alle landets helseregioner tilbyr åpnende opreasjoner. Les mer her:
https://www.nkvts.no/sites/Veiviser-KL/Documents/KLL_BrosjyreOmskaaret_norsk.pdf

Engelsk https://www.nkvts.no/sites/Veiviser-KL/Documents/KLL_BrosjyreOmskaaret_norsk.pdf

Fransk https://www.nkvts.no/sites/Veiviser-KL/Documents/KLL_BrosjyreOmskaaret_fransk.pdf

Somali https://www.nkvts.no/sites/Veiviser-KL/Documents/KLL_BrosjyreOmskaaret_somalisk.pdf

Tigrinya https://www.nkvts.no/sites/Veiviser-KL/Documents/KLL_BrosjyreOmskaaret_tigrinja.pdf

Amharisk https://www.nkvts.no/sites/Veiviser-KL/Documents/KLL_BrosjyreOmskaaret_amharisk.pdf

Arabisk https://www.nkvts.no/sites/Veiviser-KL/Documents/KLL_BrosjyreOmskaaret_arabisk.pdf

HVOR KAN MAN FÅ HJELP?

Du som har spørsmål om omskjæring, har opplevd omskjæring eller er redd for at noen skal bli omskåret. Det er mange muligheter for å hjelp:

• Sykehus
• Lege
• Helsesøster
• Fast-/helsestasjons-/skolelege
• Helsesøster
• Jordmor i kommunen

Helsestasjoner for ungdom finnes i de fleste kommuner og bydeler. Oversikt finner du på nettstedet unghelse.no.

SYKEHUSENE

I hver helseregion finnes en kvinneklinikk som har et spesielt ansvar for å følge opp kvinner som er omskåret. Det gis tilbud om samtale, undersøkelse, behandling og eventuelt åpnende operasjon. Man kan ta direkte kontakt eller få henvisning fra lege, helsesøster eller jordmor.

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø: Kontakt gynekologisk poliklinikk, fødepoliklinikk eller fødeavdeling, tlf 77626000

St. Olavs hospital, Trondheim: Kontakt kvinneklinikken, tlf 72571212

Haukeland universitetssykehus,Bergen: Kontakt kvinneklinikken via sentralbord, tlf 05300

Stavanger universitetssykehus: Kontakt kvinneklinikken via sentralbord tlf 05151

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet: Kontakt kvinneklinikken via sentralbord, tlf 23070000

Oslo Universitetssykehus Ullevål, har åpen kvinneklinikk hver fredag Kontakt kvinneklinikken frem til kl 12, på tlf 22 11 98 44
Sørlandet sykehus, Kristiansand:  Tlf: 915 39318  E-post: linda.sagedal@sshf.no / anita.paulsen@sshf.no

Her er noen steder du kan ta kontakt for å få råd og veiledning i forhold til spørsmål knyttet til omskjæring av jenter:

Sex og samfunn – senter for ung seksualitet

Telefon: 22993900 (man-fre, kl 9-15)  E-post: post@sexogsamfunn.no Besøksadresse: Trondheimsveien 2 B 0560 Oslo

Kveldspoliklinikken: Mandag – torsdag: kl 16-20 Lørdag: kl 12-16

Røde kors-telefonen: 815 55 201

Mirasenteret.no: Tlf 22116920

Seif.no (selvhjelp for innvandrere og flyktninger): Tlf 46865000 eller 22034830

Kvinnesenteret, Kristiansand: Tlf 41457238, e-post: kvinnesenteret@yahoo.no

Primærmedisinsk verksted (PMV): tlf 23060380

Alarmtelefonen tlf 116 111 Gratis nødtelefon for barn og unge

I tillegg kan du finne mer informasjon om omskjæring  i denne brosjyren:

Er det lurt på omskjære døtrene sine?  – trykk på ønsket språk for å lese brosjyren:  arabisk amharisk tigrinya somali franskengelsknorsk

Omskjæring er forbudt ved lov

FN sin Barnekonvensjon er del av Menneskerettighetene og er en avtale nesten alle land i verden har skrevet under på. Den sier at barn er ekstra sårbare og at de derfor trenger ekstra beskyttelse. I Barnekonvensjonen artikkel 19 står det:  Beskyttelse mot misbruk: Staten skal beskytte alle barn mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnytting fra foreldre eller andre omsorgspersoner. Fordi omskjæring er veldig smertefullt og fører til alvorlige fysisk og psykiske helseplage for mange barn og kvinner mener FN at det er en menneskerettighet å bli beskyttet mot dette. I mange land–også Norge er det derfor vedtatt en lov mot omskjæring. Det er også forbudt reise til et annet land der omskjæring er lovlig for at det skal bli utført der. Det er altså straffbart å bidra til at noen blir omskåret, eller å la være å melde fra hvis du vet om at noen står i fare for å bli omskåret. Det er ikke straffbart å være omskåret.

I fimen Barnevern og omskjæring får du mer kunnskap om barnevernet og hvordan de jobber for å hjelpe jenter som står i fare for å bli omskåret.

På Nasjonalt kompetansesenter og vold og traumatisk stress NKVTS sine nettsider finner du mer informasjon om omkjæring av jenter/ kvinnelig kjønnslemlestelse KKL
https://www.nkvts.no/sites/Veiviser-KL/Pages/default.aspx

og hvor man kan få hjelp og veiledning:
https://www.nkvts.no/sites/Veiviser-KL/kl-paavist/hjelpeinstanser/Pages/default.aspx

Her finner du også filmer
https://www.nkvts.no/sites/Veiviser-KL/komplikasjon-kl/filmer/Pages/Berortes-perspektiv.aspx

og brosjyrer som er oversatt til flere språk
https://www.nkvts.no/sites/Veiviser-KL/komplikasjon-kl/Pages/Brosjyrer.aspx