Prosjektbeskrivelse

Hjelp til par

Om familievern

- fra Bufetat sin borsjyren Familievernet
Familievernet er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer.

Familievernets tilbud er gratis. Henvisning er ikke nødvendig. Du kan selv ta kontakt med ditt nærmeste familievernkontor. Familievernet er en spesialtjeneste som gir tilbud om behandling og rådgivning når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. De fleste kommer til familievernkontoret for rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer. På kontorene arbeider blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. De som arbeider i tjenesten, har taushetsplikt.
For hvem?
Familievernet tar imot enkeltpersoner, par og familier – også barn og unge. Ta kontakt med familievernkontoret over telefon eller per epost.

Hva tilbys?

Rådgivning og samtaler

Familievernet møter og bistår mennesker gjennom ulike faser i familieliv og livsløp:
• par som ønsker å jobbe med forholdet
• nybakte foreldre som skal omstille seg og ta ansvar og omsorg
• foreldre, barn og ungdom som strever med samspillet i familien
• problemer mellom generasjonene
• bearbeiding av problemer etter samlivsbrudd
• hjelp til å bedre foreldresamarbeidet for ekspartnere
• utfordringer med dine, mine og våre barn
• familier som sliter ved sykdom og tap
• bistand ved konflikter mellom ulike familiekulturer
• ved tvangsekteskap og andre helseskadelige tradisjoner
• tilbud til foreldre og barn når vold er et problem
• likekjønnspar får bistand som andre par

 

Mekling ved separasjon og samlivsbrudd

Familievernkontorene utfører lovpålagt mekling for ektepar med felles barn under 16 år, når paret skal separeres. Samboende foreldre som oppløser forholdet, må også til mekling for å få utvidet barnetrygd. Foreldre som ønsker å reise sak for retten om barns bosted, samvær eller foreldreansvar, må først møte til mekling. Formålet
med meklingen er å bistå familier når de lager avtaler om foreldreansvar og barnas situasjon.

 

Kurs og gruppetilbud

De fleste familievernkontorer tilbyr kurs og gruppeopplegg om aktuelle familie og samlivstemaer. Blant tilbudene er samlivskurs, parkurs for førstegangsforeldre, kurs for foreldre med barn som har nedsatt funksjonsevne, og grupper for barn og voksne etter samlivsbrudd og når vold erproblem i familien. Informasjonsvirksomhet Familievernet driver informasjon og opplæring på familie og samlivsområdet. Aktuelle målgrupper er offentligheten, utvalgte befolkningsgrupper, media, barnehager, skoler og andre faggrupper. Familievernkontorene veileder fagpersoner og samarbeider med miljøer som jobber med familie, oppvekst og samlivstemaer.

Klikk HER så finner du brosjyren på følgende språk: Arabisk, engelsk, polsk, russisk, somali, tagalog, Tamil, Thai, Tyrkisk, Urdu, Viet
HER  finner du en oversikt over Familievernkontor i Norge.

Kilde: http://www.bufetat.no