Prosjektbeskrivelse

Hjelp til foreldre

Hjelp til foreldre

Foreldreveiledning på helsestasjonen

En del av jobben til helsesøster er å gi råd for at foreldrene skal få god kontakt og kommunikasjon med barnet. Det er laget informasjon om samspill mellom foreldre og barn 0-12 år –dette deles ut på en del helsestasjoner.  Eller klikk på ditt språk nedenfor så finner du heftet:

• bokmål , urdutyrkisksomali,  
 tamilarabiskengelsk, persiskkurdisk,  
• albanskvietnamesisk,russiskamarisk  
 thai, tigrinjapolsk
Hvis du ønsker informasjon om hvor du kan bestille heftet finner du det her
Kilde: http://www.bufetat.no/foreldrerettleiing/tilbod/

 

Bli med i en foreldregruppe (ICDP)

International Child Development Program (ICDP) er et program om foreldreveiledning for foreldre og andre som har omsorg for barn. Det er laget et eget kurs for personer med minoritetsbakgrunn. Der legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer og drøfte gleder og utfordringer når det gjelder forholdet mellom barn og foreldre. Dette er for deg som:

• Er nysgjerrig på hvordan du kan få et enda bedre forhold til barnet ditt
• Er interessert i hvordan du kan støtte og hjelpe barnet ditt til en best mulig utvikling
• Vil vite hvordan andre foreldre løser vanlige utfordringer og problemer
• Har lyst til å dele tankene og ideene dine med andre

Kurset bygger på et basisprogram som er utvidet for å passe i forhold til den ekstra utfordringen det er å oppdra barn i en ny kultur.  Gjennom samtaler i grupper blir foreldre bevisste egne kulturelle verdier og måter å gi omsorg til barn i det norske samfunnet. Gruppene har to ledere: en som tilhører samme etniske gruppe som deltakerne, samt en norsk veileder. Samtalene foregår i for det meste på deltakernes morsmålet. Tilbudet bygges ut gradvis og vil være forskjellig organisert i ulike kommuner. Grupper for småbarnsforeldre blir ofte arrangert i regi av helsestasjonen eller barnehagen. Noen steder er det også grupper for tenåringsforeldre eller foreldre til yngre skolebarn. Sjekk i din kommune hva som finnes av tilbud -HER

På Bufetat sin nettsiden finner du informasjon på -klikk på ønsket språkversjon: engelsk,  russisk,  polsk,  tamil 
Kilde: http://www.icdp.no/om-icdp

 

Kurs for nybakte foreldre -«Godt samliv»

Godt samliv er et gratis samlivskurs for nye foreldre, som drives av kommunene.  Å bli foreldre fører til store forandringer og utfordringer i hverdagen og målet med kurset er å gi støtte og inspirasjon til foreldre.

Tema i «Godt samliv»
Mye er nytt i situasjonen som nybakte førstegangsforeldre: Foreldreskap, økonomi, amming, barnesykdommer, etc. Men i dette kurset er det parforholdet som skal få det hele og fulle fokus. Godt samliv er delt inn i fire kursdeler:
Den store forandringen: Fra par til familie
Kommunikasjon: Å holde forbindelsen
Krangel og konflikt: Hvordan håndtere det?
Kjærlighetens ABC –om fornuft og følelser
Man kan melde seg på kurset direkte i den kommunen der man bor.
http://www.bufetat.no/godtsamliv/

 

Familieråd

Familier som er i en vanskelig situasjon kan få hjelp til å gjennomføre et familieråd
Som regel er det barnevernet som tar beslutninger i barnevernssaker, og så blir familien presentert en ferdig løsning. Et familieråd fungerer på en annen måte. Det er et møte hvor familien samles med tanter, onkler, besteforeldre og andre voksne som barnet er knyttet til, som ønsker å hjelpe barnet. Familien blir enig om hva barnet og familien trenger for å få det bedre og kommer med forslag til barnevernet. Etterpå avgjør barnevernet om den kan fungere.
Familieråd fører til at flere barn og unge får hjelp i familie og nettverk, i stedet for å flytte i fosterhjem eller i barneverninstitusjon. Stadig flere familier ber selv om å få hjelp til å gjennomføre familieråd.
Barn og unge som deltar i familieråd opplever det som svært positivt når storfamilien stiller opp. Det gir trygghet å få hjelp av noen som barnet kjenner fra før. Barna opplever at deres situasjon blir tatt på alvor og at de voksne samarbeider for å finne gode løsninger.
Et familieråd kan for eksempel føre til at barnet flytter i fosterhjem til en tante, at barnet kan komme på helgebesøk til noen i familien, og/eller at storfamilien støtter familien i å gi omsorg til barnet. Det går bedre med barn og familier som deltar i familieråd
Brosjyre om familieråd på forskjellige språk. Somali, vietnamesisk, arabisk, urdu, samisk engelsk og norsk kan bestilles. Se mer informasjon her http://www.bufetat.no/barnevern/familieraad/materiell/

Se filmer om hvordan familieråd foregår

Se filmen Mitt familieråd – en film for barn og unge på YouTube-kanalen vår Filmen finnes på 18 språk: norsk, engelsk, arabisk, dansk, dari, fransk, kinesisk, polsk, russisk, samisk, somali, svensk, tamil, thai, tjekkisk, tysk, urdu og vietnamesisk.
Se filmen Familieråd – en film for foreldre, familie og nettverk på YouTube-kanalen vår Filmen finnes på norsk og engelsk.

Oversikt over kommuner som tilbyr familieråd finner du her:
http://www.bufetat.no/barnevern/familieraad/kommuner/
http://www.bufetat.no/barnevern/familieraad/materiell/
Kilde: http://www.bufetat.no/barnevern/familieraad/

 

Senter for foreldre og barn

Sentrene gir støtte og veiledning til familier som har eller venter barn. Familiene bor i leiligheter ved sentret i en begrenset periode. Det er barneverntjenesten i kommunen som avgjør hvem som får tilbud om opphold.
Målgruppe
Sentrene for foreldre og barn er et frivillig hjelpetiltak for gravide, enslige foreldre og par med ett eller flere barn i ulik alder, hvor det er bekymring for barnets omsorgssituasjon. Det er foreldrene selv som har omsorgen for barnet under oppholdet.
Om opphold i sentre for foreldre og barn
Målet er å kartlegging barnas utvikling og å vurdere hvordan foreldrene fungerer sammen med barna, tilknytning og endringsmuligheter. Sentrene gir også tilbud om botrening, veiledning og opplæring i foreldrerollen.
Oppholdet er et frivillig hjelpetiltak
Et opphold i senter for foreldre og barn er et frivillig hjelpetiltak. Foreldrene og de barna som er gamle nok skal avgi samtykke til oppholdet
Se alle sentre for foreldre og barn.
http://www.bufetat.no/barnevern/foreldre-og-barn/