Prosjektbeskrivelse

Hjelp til barn

Barnevern

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Har du det vanskelig hjemme, eller er bekymret for hvordan andre har det, meld fra til barneverntjenesten. Mange tenker at ”nå overreagerer jeg sikkert”, eller lurer på om problemene er ”alvorlige nok”. I barneverntjenesten tenker man at det er bedre å si ifra, enn å la være.

I lov om barneverntjenester (barnevernloven) står det i § 1-1 at lovens formål er:

Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Dette betyr altså at barnevernet er der for å hjelpe deg eller andre du kjenner som har det vanskelig. Alle kommuner har hver sin barneverntjeneste, og du kan ta kontakt med barneverntjenesten der du bor. Alle kan ta kontakt. Hvis du har det vanskelig hjemme, eller er bekymret for hvordan andre har det, kan du melde.

 

Du kan ta kontakt på flere måter

  • Sende en skriftlig bekymringsmelding i posten hvor du skriver hva problemet er
  • Ringe barneverntjenesten i din kommune –du kan være anonym –og trenger da ikke si hvem som ringer
  • Avtale tid for et møte med barnevernet
  • Sosiallærer, helsesøster, rådgiver eller andre voksne kan også hjelpe deg hvis du vil ha kontakt med barnevernet

Ikke vær redd for å ta kontakt med den lokale barneverntjenesten. Ring og fortell om problemet/bekymringen din. Fagpersonene fra barnevernet kan gi deg mange gode råd og tips om hva du kan gjøre videre. Du kan også få høre mer om barneverntjenesten og om hvordan de kan hjelpe deg eller den du er bekymret for.

Den du tar kontakt med i barnevernet har taushetsplikt, og kan ikke si videre det du sier. I enkelte tilfeller kan de bryte taushetsplikten, men da skal det være mistanke om alvorlig fare for liv og helse.

 

Hva gjør barnevernet etter at du har meldt fra?

Når barnevernet får inn en melding, har de en uke til å finne ut om det skal gjøres en undersøkelse eller ikke. I en undersøkelse snakker de ansatte i barnevernet med både foreldrene og barnet/ungdommen. De kommer vanligvis også på besøk i hjemmet for å få et nærmere informasjon om situasjonen i familien. Ofte vil de også snakke med de ansatte i barnehagen eller skolen for å høre om hvordan barnet/ungdommen fungerer der. I løpet av undersøkelsen kan barneverntjenesten finne ut om familien eller ungdommen trenger hjelpetiltak.

 

Hvordan kan barnevernet hjelpe?

Mange tror at barnevernet tar barn bort fra foreldrene og plasserer dem i fosterhjem, institusjoner osv, Derfor er mange skeptiske for å ta kontakt med barnevernet. Barnevernet tenker alltid først på om de kan gi hjelp i hjemmet. Dette kan være å gi foreldrene råd og veiledning, ha samarbeidsmøter med skolen, at barnet/ungdommen får støttekontakt osv. For mange barn og ungdommer som opplever en vanskelig hjemmesituasjon, kan det ofte være en hjelp for familien å få veiledning om hvordan man skal være mot hverandre og hvordan man snakker sammen. Det å flytte barnet/ungdommen vekk fra foreldrene gjør man bare hvis ikke man klarer å hjelpe barnet eller ungdommen i hjemmet.

 

 Trenger du hjelp på kvelden/natten – kontakt Barnevernvakta

Når barnevernet stenger kontoret i 15.30 tiden, så er det barnevernvakten som har åpent, og som du kan kontakte hvis du eller andre trenger hjelp. Telefonnummeret til barnevernvakta der du bor finner du som oftest på nettsidene til kommunen, eller søk på barnevernvakt.no.http://barnevernvakten.no/  (skriv inn navnet på kommunen du bor i feltet til høyre på nettsiden)  På dagtid kontakter du barnevernet, på kveldstid og i helger/helligdager kontakter du barnevernsvakta. På kveldstid, i helger og på helligdager kan du også ringe gratis til den landsdekkende Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Kilde
http://www.ung.no/barnevern/2879_Du_kan_selv_kontakte_barnevernet.html
http://www.116111.no/

 

Alarmtelefonen

Hvis du har blitt utsatt for en skremmende eller vonde hendelser, eller du eller noen andre du kjenner opplever noe vanskelig hjemme. Hvis du blir utsatt for mishandling, vold eller overgrep? Ruser mor eller far seg? Er du redd for tvangsgifte eller kjønnslemlestelse?

Du kan ringe Alarmtelefonen på 116 111. Det er en gratis nødtelefon for barn og ungdom. Ring selv om du er i tvil! Vi kan hjelpe deg. Erfarne vakter tar telefonenen. Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten har stengt  fra kl. 1500 – 0800.
I helger og på helligdager er Alarmtelefonen åpen både dag, kveld og natt.

Alarmtelefonen vil vurdere om det er behov for:

  • Hjelp her og nå
  • Sende bekymringsmelding til barneverntjenesten der du bor
  • Ta kontakt med andre hjelpetjenester
  • Gi råd om hvordan du kan få hjelp fra andre

Alle henvendelser blir registrert og skrevet ned.

Dersom du har behov for hjelp her og nå – vil vi ta kontakt med lokalt politi eller legevakt.

Når vi sender melding til barneverntjenesten vil de ta kontakt med deg.

 

Se her http://www.116111.no/ for mer informasjon og oversettelse til engelsk, somail, arabisk, fransk, spansk og samisk

Og hvis du vil lese mer om barnvern på norsk –se her http://www.ung.no/barnevern/

 

FMSO –Fellesskap mot seksuelle overgrep

Er du selv utsatt for seksuelle overgrep, eller er du en nærstående til en som er utsatt? Eller ønsker du kanskje bare mer kunnskap om incest/seksuelle overgrep. Da kan et senter mot incest og seksuelle overgrep være et alternativ for deg å kontakte. [Tekstbrytingsskift]

Landsdekkende hjelpetelefon

800 57 000

Gratis grønt nummer fra fasttelefon og telefon mobil.

Telefon driftes og betjenes av Incestsenteret i Vestfold
http://www.smiso.no/index.php/article/articleview/27/1/3

Se her hvor du kan finne støttesenter i Norge http://www.smiso.no/index.php/article/articleview/27/1/3
Hjelpetjenster –steder man kan finne hjelp hvis man har problemer  

http://www.ung.no/hjelp/

 

Noen norske ord kan være vanskelige å forstå. Se forklaring her
http://www.bufetat.no/bufdir/Levekar-og-sosial-inkludering-for-personer-med-nedsatt-funksjonsevne/Lettlest-ORDBANK-med-offentlig-ord/