Prosjektbeskrivelse

Beskyttelse mot vold

Krisesenter

Er du ikke trygg i eget hjem?

Dessverre er det mange kvinner, menn og barn som opplever vold og overgrep i sitt eget hjem. I Norge kaller vi det «vold i nære relasjoner». Det betyr at det er en som står deg nær, for eksempel ektefelle, foreldre, søsken eller egne barn som er den som utsetter deg for vold/overgrep.

 

Det finnes mange typer vold/overgrep:

• Fysisk (slag, spark, lugging, holde fast)
• Psykisk ( si stygge ord, kalle stygge ting, kontrollere, isolere, true)
• Seksuell (voldtekt, tvinge noen til sex)
• Materiell (kaste ting, knuse ting, ødelegge noe som betyr mye for deg)
• Økonomisk (ta pengene dine, ikke gi deg egnepenger, tvinge deg til å skrive under på økonomiske papirer som du ikke forstår innholdet av)
• Tvangsekteskap (å true/tvinge noen til å gifte seg mot sin vilje)
• Kjønnslemlestelse (omskjæring av kvinnelig kjønnsorganer)
• Menneskehandel (handel med kvinner, menn og barn)

 

Ny i Norge?

Vi på krisesentrene møter ofte mennesker fra andre
land og andre kulturer. Våre ansatte har utdanning og spesiell kunnskap til å hjelpe personer som er utsatt for vold. Du vil få informasjon om dine rettigheter, plikter og muligheter i Norge. Vi har taushetsplikt! Din historie er trygg hos oss inntil vi sammen er enige om å gå videre slik at du får riktig hjelp. Vi har meldeplikt til barneverntjenesten og må melde fra hvis vi får vite om barn som ikke har det godt hjemme. Slik kan barna og familien få den hjelpen de trenger for å ha et godt liv.

 

Dette kan vi hjelpe deg med:

Du kan få et trygt sted å bo for deg og barna dine for en periode Eller du kan velge å bo hjemme og bare komme til krisesenteret for samtale. På krisesenteret vil du møte en fagperson som lytter til det du vil fortelle. Du kan få hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, NAV, barnevern eller andre kontorer. Vi vil støtte deg og følge deg til avtaler om du ønsker det og sikkerhetssituasjonen gjør det mulig. Når du flytter ut av krisesenteret, kan vi fortsette kontakten hvis du har behov for det. Vårt arbeid er å gi nødvendig informasjon, støtte og veiledning

Kontakt: http://www.krisesenter.com/sekretariatet/kontaktliste.html  

 

Kilde: Brosjyren -Krisesenteret – et tilbud til deg?»

Denne brojyren finnes på 25 språk: Engelsk, Polsk, Urdu, Somali, Litauisk, Russisk, Tagalog, Farsi, Thai, Vietnamesisk, Amharisk, Tigrinja, Tyrkisk, Albansk, Spansk, Dari, Arabisk, Tamil, MandarinSorani, Fransk, Rumensk, Portugisisk, Pashto og Samisk og kan lastes ned HER