Prosjektbeskrivelse

Abort

Abort

Abort betyr at en graviditet blir stoppet. Det heter svangerskapsavbrudd, og kan bare utføres av leger.

 

Selvbestemt abort

Norsk lov sier at det er jenta selv som bestemmer om hun vil ta abort eller ikke. Partner, foreldre eller andre kan ikke tvinge deg til å beholde barnet eller til å ta abort mot din vilje. Mange velger å diskutere med partner, venner og familie. Får du støtte i det valget du tar vil det oppleves mindre vanskelig å velge.

Å velge abort

Å bestemme seg for å fullføre eller avbryte et svangerskap kan oppleves som et vanskelig valg. Stiftelsen Amathea  er en helsetjeneste som gir gratis informasjon til kvinner og par som er blitt gravide uten at det var planlagt. De har tilbud flere steder i Norge med veiledere setter av tid til å snakke med deg. Ta kontakt med dem for å få råd og veiledning på telefon 815 32 005 alle virkedager mellom 08 – 20. De kan også kontaktes på nettskjema som du finner herAmathea sine nettsider er oversatt til engelsk.


Gutten har også et ansvar

Gutter som ikke ønsker å bli far må vite om jenten bruker hormonell prevensjon dersom de velger å ha sex uten kondom. Dersom han ikke vet dette må han bruke kondom. Gutter har et like stort ansvar for å beskytte seg mot graviditet som jenter. Han kan ikke fraskrive seg ansvar ved å si at han ikke visste.


Abort før 12. uke

Selvbestemt abort betyr at du selv kan bestemme om de ønsker å ta abort frem til 12. uke. Du trenger ikke forklare hvorfor du ønsker abort. I abortloven står det at helsepersonell har plikt til å hjelpe og informere uavhengig av hva du velger. Veiledning gis både før og etter inngrepet, enten på sykehuset eller hos annet helsepersonell. For å bestille time tar du kontakt med det lokale sykehuset. Du trenger ikke å kontakte fastlege eller helsestasjon først. Sykehuset trenger å vite dato for siste menstruasjon. Ut ifra denne datoen får du tildelt time til forundersøkelse.

Jenter under 16 år

Foreldrene skal i utgangspunktet informeres dersom du er under 16 år. Legen ved sykehuset som utfører aborten kan bestemme at foreldrene ikke skal informeres, men bare dersom det er spesielle grunner til at foreldrene ikke skal vite om aborten.


Abort etter 12. uke

Ønsker du å ta abort etter 12. uke er det ikke du selv som kan som bestemmer. En lege ved sykehuset skriver søknad til en abortnemnd. Nemnden avgjør om du får ta abort eller ikke. I nemnden må du begrunne hvorfor du ønsker å ta abort. Dersom du ikke får innvilget abort i nemnden blir søknaden automatisk behandlet på nytt. De fleste som ønsker abort etter 12. uke og som har en god grunn for det får innvilget abort også etter 12. uke. Det blir strengere krav jo lenger over tiden det går.

Prevensjon etter abort

Du kan bli gravid rett etter en abort. Du kan begynne på hormonell prevensjon dagen etter aborten. Du er da sikker fra første dag. Tar du kirurgisk abort kan du sette inn spiral samtidig.

Kilde: www.sexogsamfunn.no