Om ABELO

Om organisasjonen
ABELO er en organisasjon som gir informasjon om kvinners helse, barn og familie. Hovedmålgruppen er personer med innvandrerbakgrunn som ønsker mer kunnskap om tema som graviditet, prevensjon, fødsel og omskjæring av jenter. Det informeres også om hvordan man kan få hjelp hvis man har problemer med ekteskap, familieliv eller å oppdra barn i et nytt land. I tillegg gir ABELO informasjon som kan inspirere til aktivitet og integrering. Informasjonen formidles på denne nettsiden og via informatører/ erfaringskonsulenter.

Nettsiden
Det finnes allerede en del informasjon om kvinners helse, barn og familie på internett. ABELO samler en del av denne informasjonen på nettsiden abelo.no slik at den blir lettere å finne. I tillegg lager vi noe informasjon selv. Dette gjøres i samarbeid mellom personer som er innvandrere i Norge og fagpersoner. Vi ønsker å bruke et enkelt og forståelig språk. For å være sikker på at informasjonen er riktig blir tekster og filmer godkjent av fagpersoner før det legges ut på nettsiden abelo.no.

Informatører/ erfaringskonsulenter
I ABELO er det flere medarbeidere som selv har erfaring som innvandrer i Norge. De kalles informatører/ erfaringskonsulenter og jobber med informasjon til nettsiden abelo.no og undervisning for voksenopplæring, innvandrerorganisasjoner og andre interesserte. Det er både kvinnelige og mannlige medarbeidere.

Historikk
ABELO ble stiftet januar 2012. Organisasjonen bygger på erfaring, nettverk og kunnskap fra prosjektarbeid i 2010 -2011. Det prosjektet handlet om forebygging av omskjæring av jenter gjennom likemannsarbeid og var et samarbeid mellom Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS sør) og Redd Barna Kristiansand. I arbeidet med prosjektet kom det fram at mange har behov for grunnleggende kunnskap om kvinners helse –med fokus på prevensjon, graviditet og fødsel. I tillegg viste det seg at å komme til et nytt land kan være utfordrende i forhold til familieliv og barneoppdragelse.

Lokasjon


Kristiansand
E-post: post@abelo.no
Nettside: www.abelo.no

Kontakt ABELO