Familie og barn - Abelo

Familie og barn

Å finne seg en partner og få barn gir gleder og noen ganger også utfordringer og problemer. Her finner du informasjon om hvor du kan få hjelp.

Hjelp til foreldre

,

En del av jobben til helsesøster er å gi råd for at foreldrene skal få god kontakt og kommunikasjon med barnet. Det er laget informasjon om samspill mellom foreldre og barn 0-12 år – dette deles ut på en del helsestasjoner. [Les mer]

Hjelp til barn

,

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. [Les mer]

Hjelp til par

,

Familievernets tilbud er gratis. Henvisning er ikke nødvendig. Du kan selv ta kontakt med ditt nærmeste familievernkontor. Familievernet er en spesialtjeneste som gir tilbud om behandling og rådgivning når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. [Les mer]

Tvangsekteskap

,

Ingen skal tvinges til å gifte seg. Dette er nedfelt i menneskerettighetene og i norsk lov. Arrangerte ekteskap er lovlig i Norge, hvis det inngås frivillig og er ønsket av begge som skal gifte seg. [Les mer]

Beskyttelse mot vold

,

Dessverre er det mange kvinner, menn og barn som opplever vold og overgrep i sitt eget hjem. I Norge kaller vi det «vold i nære relasjoner». Det betyr at det er en som står deg nær, for eksempel ektefelle, foreldre, søsken eller egne barn som er den som utsetter deg for vold/overgrep. [Les mer]